Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig hitta de mätvärden och dimensioner, alltså verksamhetens nyckeltal, som behöver följas upp för att ditt företag ska bli framgångsrikt. Vi jobbar med de flesta teknologier som är etablerade på marknaden.

Vi kan hjälpa dig förstå vilka dina kunder är och vad de gör. Det kan handla om att bygga ett system för att segmentera kundbasen, följa upp kampanjer och analysera vilka kunder som är lönsamma.

Om ditt fokus ligger på finansiell rapportering kan vi hjälpa dig se trender i olika intäkts- och kostnadsslag, analysera vilka produkter som säljer bäst och hur utfallet ser ut jämfört med budget.

Allt mer information skapas inom ramen för det som kallas Big Data. Här står ni inför ett viktigt strategiskt val: Vilken information ska sparas och analyseras och vilken information kan skapa affärsnytta för er?

Det är här vi kommer in i bilden. Så tveka inte att ta kontakt!

Nearshoring från Åland

Det smarta sättet att jobba med business intelligence & data engineering

Har ni svårt att hitta rätt kompetens? Kan ni tänka er att ha resurser som jobbar både på distans och på plats?

Vi på BI Solutions ger er kunskap, leverans och hög kostnadseffektivitet. Vårt team på Åland har lång erfarenhet av att leverera tjänster inom data engineering och business intelligence.

Vi kan hantverket, har djup teknisk kompetens och behärskar de flesta verktyg och metoder som är vanliga i branschen.

Resurskonsulting

Helhetsåtagande